آموزش رایگان اجومی شامل بازاریابی، مدیریت، توسعه فردی و …

آخرین نوشته‌ها

جلسه سی و هفتم دوره پیشرفته

در این ویدئو از دوره پیشرفته آموزش رقص آذربایجانی،به ساختن زنجیره یا همان متصل کردن دو حرکت انتهایی طراحی رستمی می پردازیم. وب سایت آرکان دنس مفتخر است برای اولین بار در دوره های آموزشی علاوه برآموزش حرکات رقص به صورت جداگانه، نحوه ی به هم وصل کردن و ساختن یک زنجیره رقص را به شما آموزش دهد ...

جلسه سی و ششم دوره پیشرفته

در این ویدئو از دوره پیشرفته آموزش رقص آذربایجانی، به معرفی یکی از پرکاربردترین حرکات رقص آذری می پردازیم. با ما در وب سایت آرکان دنس همراه باشید تا به صورت اختصاصی این حرکت از طراحی رستمی را مورد بررسی قرار دهیم. ما در این ویدئو آموزشی به طور کامل به بررسی حرکتی از رقص آذری می پردازیم که بیشتر به ...

جلسه سی و پنجم دوره پیشرفته

در این ویدئو از دوره پیشرفته آموزش رقص آذربایجانی، به معرفی یکی از زیباترین حرکات رقص آذری می پردازیم. مجموعه رقص آرکان دنس در نظر دارد تا به صورت عملی و صحیح این حرکت از رقص آذربایجانی را مورد بررسی قرار دهد. ما در این ویدئو آموزشی به طور جامع به بررسی حرکت چهار دهم از طراحی و تنظیم ...

جلسه سی و چهارم دوره پیشرفته

در این ویدئو از دوره مقدماتی آموزش رقص آذربایجانی، به معرفی یکی از مهم ترین و جذاب ترین حرکات رقص آذری می پردازیم. مجموعه رقص آرکان دنس در نظر دارد تا به صورت نکته به نکته و دقیق این حرکت رقص ترکی را مورد بررسی قرار دهد. ما در این ویدئو آموزشی به طور جامع به بررسی حرکت سیزدهم تنظیم رستمی ...

جلسه سی و سوم دوره پیشرفته

در این ویدئو از دوره مقدماتی آموزش رقص آذربایجانی، به معرفی یکی از مهم ترین و جذاب ترین حرکات رقص آذری می پردازیم. مجموعه رقص آرکان دنس در نظر دارد تا به صورت نکته به نکته و دقیق این حرکت رقص ترکی را مورد بررسی قرار دهد. ما در این ویدئو آموزشی به طور جامع به بررسی حرکت دوازدهم تنظیم رستمی ...

جلسه سی و دوم دوره پیشرفته

در این ویدئو از دوره پیشرفته آموزش رقص آذربایجانی، به معرفی یکی از جذاب ترین و پرکاربردترین حرکات رقص آذری می پردازیم. وب سایت آرکان دنس در نظر دارد تا به صورت کامل و بی نقص این حرکت رقص ترکی را مورد بررسی قرار دهد. ما در این ویدئو آموزشی به طور جامع به بررسی حرکت یازدهم تنظیم رستمی که پنج ...