جلسه چهل و نهم مقدماتی

در این ویدئو از دوره مقدماتی آموزش رقص آذربایجانی،به ساختن زنجیره یا همان متصل کردن دو حرکت انتهایی رقص ملی می پردازیم. وب سایت آرکان دنس مفتخر است برای اولین بار در دوره های آموزشی علاوه برآموزش حرکات رقص به صورت جداگانه، نحوه ی به هم وصل کردن و ساختن یک زنجیره رقص را به شما آموزش دهد ...

جلسه چهل و هشتم مقدماتی

در این ویدئو از دوره مقدماتی آموزش رقص آذربایجانی، به معرفی یکی از پر تکرار ترین و پر کاربردترین حرکات رقص آذری می پردازیم. مجموعه رقص آرکان دنس در نظر دارد تا به صورت نکته به نکته و دقیق این حرکت رقص ترکی را مورد بررسی قرار دهد. ما در این ویدئو آموزشی به طور جامع به بررسی حرکت شانزدهم از ...

جلسه چهل و هفتم مقدماتی

در این ویدئو از دوره مقدماتی آموزش رقص آذربایجانی، به معرفی یکی از جذاب ترین و پرکاربردترین حرکات رقص آذری می پردازیم. مجموعه آرکان دنس در نظر دارد تا به صورت کامل و بی نقص این حرکت رقص ترکی را مورد بررسی قرار دهد. ما در این ویدئو آموزشی به طور جامع به بررسی حرکت پانزدهم از رقص ملی می پردازیم ...

جلسه چهل و ششم مقدماتی

در این ویدئو از دوره مقدماتی آموزش رقص آذربایجانی،به ساختن زنجیره یا همان متصل کردن چهار حرکتی که در ویدئوهای گذشته آموزش دیدیم می پردازیم. وب سایت آرکان دنس مفتخر است برای اولین بار در دوره های آموزشی علاوه برآموزش حرکات رقص به صورت جداگانه، نحوه ی به هم وصل کردن و ساختن یک زنجیره رقص را به ...

جلسه چهل و پنجم مقدماتی

در این ویدئو از دوره مقدماتی آموزش رقص آذربایجانی، به معرفی یکی از چالشی ترین و جذاب ترین حرکات رقص آذری می پردازیم. مجموعه رقص آرکان دنس در نظر دارد تا به صورت دقیق این حرکت رقص ترکی را مورد بررسی قرار دهد. ما در این ویدئو آموزشی به طور جامع به بررسی حرکت چهاردهم از رقص ملی می پردازیم .قطعا ...

جلسه چهل و چهارم مقدماتی

در این ویدئو از دوره مقدماتی آموزش رقص آذربایجانی، به معرفی یکی از حرکات رقص آذری می پردازیم. مجموعه رقص آرکان دنس در نظر دارد تا به صورت عملی و صحیح این حرکت از رقص آذری را مورد بررسی قرار دهد. ما در این ویدئو آموزشی به طور جامع به بررسی حرکت سیزدهم از رقص ملی می پردازیم.

جلسه چهل و سوم مقدماتی

در این ویدئو از دوره مقدماتی آموزش رقص آذربایجانی، به معرفی یکی از جذاب ترین و پرکاربردترین حرکات رقص آذری می پردازیم. وب سایت آرکان دنس در نظر دارد تا به صورت کامل و بی نقص این حرکت رقص ترکی را مورد بررسی قرار دهد. ما در این ویدئو آموزشی به طور جامع به بررسی حرکت دوازدهم از رقص ملی می ...

جلسه چهل و دوم مقدماتی

در این ویدئو از دوره مقدماتی آموزش رقص آذربایجانی، به معرفی یکی از جذاب ترین و مشهور ترین حرکات رقص آذری می پردازیم. مجموعه رقص آرکان دنس در نظر دارد تا به صورت عملی و صحیح این حرکت از رقص آذری را مورد بررسی قرار دهد. ما در این ویدئو آموزشی به طور جامع به بررسی حرکت یازدهم از رقص ...

جلسه چهل و یکم مقدماتی

در این ویدئو از دوره مقدماتی آموزش رقص آذربایجانی،به ساختن زنجیره یا همان متصل کردن سه حرکت چرخشی رقص آذری که در محیط دایره انجام می می پردازیم. وب سایت آرکان دنس مفتخر است برای اولین بار در دوره های آموزشی علاوه برآموزش حرکات رقص به صورت جداگانه، نحوه ی به هم وصل کردن و ساختن یک زنجیره ...

جلسه چهلم مقدماتی

در این ویدئو از دوره مقدماتی آموزش رقص آذربایجانی، به معرفی یکی از مهم ترین حرکات رقص آذری می پردازیم. مجموعه رقص آرکان دنس در نظر دارد تا به صورت جامع و کامل این حرکت از رقص ترکی در بیشتر در چرخش دور محیط دایره استفاده می شود را مورد بررسی قرار دهد. ما در این ویدئو آموزشی به طور جامع ...
پشتیبانی
سفارشات
خرید دوره
اینستاگرام
کلاس حضوری