جلسه چهل و دوم دوره مقدماتی

حرکت یازدهم دوره ی مقدماتی رقص ملی آذربایجانی

در این ویدئو از دوره مقدماتی آموزش رقص آذربایجانی، به معرفی یکی از جذاب ترین و مشهور ترین حرکات رقص آذری می پردازیم.
مجموعه رقص آرکان دنس در نظر دارد تا به صورت عملی و صحیح این حرکت از رقص آذری  را مورد بررسی قرار دهد.
ما در این ویدئو آموزشی به طور جامع به بررسی حرکت یازدهم از رقص ملی می پردازیم .

 حرکتی که وب سایت آرکان دنس در این ویدئو قرار داده شامل یک حرکت پنج بخشی است .ابتدا کف پاهای خود کامل رو زمین قرار دهید.سه بار پاهای خود را روی زمین سر داده بدون اینکه کف پای خود را از زمین بلند کنید.نکته مهم در این حرکت جابجایی از سه رخ یا ۴۵ درجه چپ به سه رخ یا ۴۵ درجه راست می باشد.ضمنا در بخش سوم حرکت باید پاهای شما به صورت پوینت قرار گیرد.در بخش چهارم پای خود را جمع کرده و قوزک پا را به کناره ران پا چسبانده و جمع می کنیم. سپس در بخش پنجم پاهای خود را در باز کرده و در وضعیت پوینت قرار می دهیم. شایان به ذکر است دست های شما در سه بخش ابتدایی،از مچ به هم چسبیده و  در مقابل قفسه سینه و  قرار می گیرد و دربخش چهارم و پنجم دست ها را از پایین باز و با سمت بالا نگه می داریم نگاه شما  در این حرکت جذاب رقص  به سمت مستقیم است در هنر رقص آذربایجانی هر چه دست ها و پاها صاف تر و منظم تر انجام شود بیشتر مورد توجه مخاطبین و علاقمندان رقص آذربایجانی قرار میگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویدیوهای مشابه

پشتیبانی
سفارشات
خرید دوره
اینستاگرام
کلاس حضوری