جلسه چهلم دوره مقدماتی

حرکت دهم دوره ی مقدماتی رقص ملی آذربایجانی

در این ویدئو از دوره مقدماتی آموزش رقص آذربایجانی، به معرفی یکی از مهم ترین حرکات رقص آذری می پردازیم.
مجموعه رقص آرکان دنس در نظر دارد تا به صورت جامع و کامل این حرکت از رقص ترکی در بیشتر در چرخش دور محیط دایره استفاده می شود را مورد بررسی قرار دهد.
ما در این ویدئو آموزشی به طور جامع به بررسی حرکت دهم از طراحی رقص ملی می پردازیم .قطعا آموختن اصول اولیه این حرکت مهم و شکیل به زیبایی رقص شما کمک شایانی می کند.

حرکتی که وب سایت آرکان دنس در این ویدئو قرار داده شامل یک حرکت چهار بخشی است .ابتدا پاهای خود را در یک راستا قرار داده و پنجه ارتفاع بلند بگیرید.سپس راستای پا را به سمت سه رخ راست قرار دهید با سه حرکت به جهت راست در محیط دایره،حرکت کنید .در بخش چهارم کف پای چپ را مقابل پای راست و به صورت اریب قرار داده و ستون کرده و زانو راست را به زانوی پای چپ پشت به پشت متصل کنید و نشست داشته باشید.وضعیت دست ها در این حرکت رقص به این صورت است که وقتی به سمت راست حرکت می کنید، دست راست کامل باز میکنید دست چپ را در مقابل قفسه سینه قرار می دهیم و به سمت راست نگاه می کنیم.سپس در بخش چهارم دست چپ را از مقابل قفسه سینه  و دست راست را در گودی کمر قرار دهید و نگاه به سمت چپ می رود.این حرکت به صورت مستمر چهار بار تکرار می شود. در هنر رقص آذربایجانی، این حرکت جزء مهم ترین حرکات محسوب می شود.هر چه دست ها و پاها صاف تر و منظم تر انجام شود بیشتر مورد توجه مخاطبین و علاقمندان رقص آذربایجانی قرار میگیرد.

 

 

 

 

 

ویدیوهای مشابه

پشتیبانی
سفارشات
خرید دوره
اینستاگرام
کلاس حضوری