جلسه چهارم دوره مقدماتی

حرکت دوم  دوره ی مقدماتی رقص آذربایجانی

در این ویدیو ی آموزش تخصصی رقص آذربایجانی به معرفی حرکت دوم دوره مقدماتی رقص آذری  از  تنظیم جان جان، می پردازیم.

با وب سایت آرکان دنس همراه باشید تا به صورت اختصاصی این حرکت را مورد بررسی  قرار دهیم.

در این ویدیو آموزشی به طور صحیح  و کامل  به نحوه ی قرارگیری دست ها و پاها برای اجرای حرکت دوم می پردازیم.

حرکتی که وب سایت آرکان دنس در این ویدئو قرار داده شامل یک حرکت چهار بخشی است .ابتدا روی پنجه ارتفاع بلند ایستاده و سه بار پای خود را از مچ خم کرده و به زمین زده و در بخش چهارم پاهای خود را از لگن پا به سمت پهلو هدایت می کنیم.دستهارا به صورت  کامل به سمت پهلوهای خود بازکرده، نکته مهم خم کردن دست ها از مچ دست  به صورت  ۹۰ درجه است .نگاه های شما در این حرکت رقص آذربایجانی همسو با جهت پاهاست به صورتی که سه بخش اول مستقیم را نگاه کرده . حرکت چهار جهت حرکت پا جهت حرکت نگاه شماست.

 در هنر رقص آذربایجانی هر چه دست ها و پاها صاف تر و منظم تر انجام شود بیشتر مورد توجه مخاطبین و علاقمندان رقص آذربایجانی قرار میگیرد

 

 دوم

 

 

ویدیوهای مشابه

پشتیبانی
سفارشات
خرید دوره
اینستاگرام
کلاس حضوری