جلسه چهاردهم دوره پیشرفته

حرکت نهم دوره ی پیشرفته رقص آذربایجانی

در این ویدئو از دوره پیشرفته آموزش رقص آذربایجانی، به معرفی یکی از جذابترین حرکات رقص آذری می پردازیم.
مجموعه رقص آرکان دنس در نظر دارد تا به صورت عملی و صحیح این حرکت از رقص آذری  را مورد بررسی قرار دهد.
ما در این ویدئو آموزشی به طور جامع به بررسی حرکت نهم از طراحی خزریم می پردازیم .قطعا آموختن اصول اولیه این حرکت  به رقص آذربایجانی و اجرای شما زیبایی منحصر به فردی می بخشد.
حرکتی که وب سایت آرکان دنس در این ویدئو قرار داده شامل یک حرکت هفت بخشی است. کف پاهای خود کامل رو زمین قرار دهید. وضعیت صفر حرکت در سه رخ چپ یا راست می باشد.در بخش اول حرکت پای راست خود رابه صورت پوینت جمع کرده و با روی ناخن ها یک ضربه به زمین وارد می کنید. در بخش دوم ،۹۰ درجه چرخیده و از سه رخ چپ به سه رخ راست می رویم.نکته قابل توجه در بخش دوم حرکت وضعیت پاهاست. پای راست روی پاشنه و کف پای چپ کامل روی زمین قرار میگیرد.در بخش دوم حرکت،با دو پا روی پنجه نشست پیدا می کنیم .میزان نشست بیشتر از سه یا چهار سانتی متر نباشد.در بخش چهارم، پای راست ستون و پای چپ با پوزیشن پوینت باز می شود.بلافاصله بعد از  این حرکت دو تکسیله اجرا می کنم.در مجموع این حرکت  را چهار بار تکرار می کنیم.دست راست در بخش اول روی پهلو و دست چپ روی پس سر می باشد و در بخش دوم،دست ها را جابجا می کنید.در بخش سوم حرکت  دست ها از مچ قفل می کنیم و می چرخانیم و در مقابل قفسه سینه نگه میداریم.در بخش چهارم  نیز دست ها را باز نگه میدارید. در هنر رقص آذربایجانی هر چه دست ها و پاها صاف تر و منظم تر انجام شود بیشتر مورد توجه مخاطبین و علاقمندان رقص آذربایجانی قرار میگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویدیوهای مشابه

پشتیبانی
سفارشات
خرید دوره
اینستاگرام
کلاس حضوری