جلسه پنجم دوره مقدماتی

حرکت سوم  دوره ی مقدماتی رقص آذربایجانی

در این ویدئو از دوره مقدماتی آموزش رقص آذربایجانی، به معرفی حرکت سوم از تنظیم جان جان می پردازیم.
با وب سایت آرکان دنس همراه باشید تا به صورت اختصاصی این حرکت آذری را مورد بررسی  قرار دهیم.

در این ویدیو آموزشی به طور صحیح  و کامل  به نحوه ی قرارگیری دست ها و پاها برای اجرای حرکت سوم می پردازیم.

حرکتی که وب سایت آرکان دنس در این ویدئو قرار داده شامل یک حرکت چهار بخشی است .ابتدا روی پنجه ارتفاع بلند ایستاده و سه بار پای خود را از مچ خم کرده و به زمین زده و در بخش چهارم پاهای خود را به صورت پوینت  به داخل زانو جمع میکیم .دست هارا به صورت  کامل به سمت پهلوهای خود بازکرده، نکته مهم خم کردن دست ها از مچ دست  به صورت  ۹۰ درجه است .شما باید دست های خود را در زاویه ۴۵ درجه و ۱۳۵ درجه قرار دهید.

 در این حرکت رقص آذربایجانی که به حرکت تبریز مشهور هست هر چه ارتفاع پنجه پای شما بیشتر باشد این حرکت زیبا تر و جذاب تر به نظر میرسد .

ویدیوهای مشابه

پشتیبانی
سفارشات
خرید دوره
اینستاگرام
کلاس حضوری