جلسه پانزدهم دوره پیشرفته

حرکت دهم دوره ی پیشرفته رقص آذربایجانی

در این ویدئو از دوره پیشرفته آموزش رقص آذربایجانی، به معرفی یکی از جذابترین حرکات رقص آذری می پردازیم.
مجموعه رقص آرکان دنس در نظر دارد تا به صورت عملی و صحیح این حرکت که به صورت چرخش درجا انجام می شود را ، مورد بررسی قرار دهد.
ما در این ویدئو آموزشی به طور جامع به بررسی حرکت دهم از طراحی خزریم می پردازیم .قطعا آموختن اصول اولیه این حرکت  به رقص آذربایجانی و اجرای شما زیبایی منحصر به فردی می بخشد.
حرکتی که مجموعه آرکان دنس در این ویدئو قرار داده شامل یک حرکت پنج بخشی است. در بخش اول حرکت،کف پای چپ خود را با وضعیت پوینت روی زمین قرار داده و پای راست را جمع کرده و به کنار زانوها می چسبانیم.شایان به ذکر است در بخش اول حرکت ۹۰ درجه در جهت عقربه های ساعت  به صورت در جا می چرخیم.در بخش دوم فقط پای راست را باز می کنیم . در سه بخش انتهایی حرکت، قازما یا همان اتولمه را اجرا می کنیم.اجرا این قازما بدین صورت است که بدون اینکه از زمین جدا شود سه بار پاهای خود را سر می دهیم .نکته قابل توجه در حرکت قازما ثبات در بالاتنه شماست. در بخش اول حرکت دست راست را روی پس سر قرار داده.در بخش دوم دست ها دوباره باز شده و نگاه به سمت  مستقیم صورت میگیرد .با چهار بار اجرای این حرکت یک دور کامل می چرخیم.

 در هنر رقص آذربایجانی هر چه دست ها و پاها صاف تر و منظم تر انجام شود بیشتر مورد توجه مخاطبین و علاقمندان رقص آذربایجانی قرار میگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

ویدیوهای مشابه

پشتیبانی
سفارشات
خرید دوره
اینستاگرام
کلاس حضوری