جلسه هشتم دوره مقدماتی

حرکت پنجم رقص آذربایجانی دوره مقدماتی

در این ویدئو از دوره مقدماتی آموزش رقص آذربایجانی، به معرفی  چرخش ساکن در رقص آذری می پردازیم.
با ما در وب سایت آرکان دنس همراه باشید تا به صورت دقیق و اصول  اولیه چرخش درجا  را با تمام جزئیات به شما عزیزان علاقمند به رقص آذری آموزش دهیم.
ما در این ویدئو آموزشی به طور نکته بینانه  حرکتی را بررسی می کنیم که در هر رقص آذربایجانی  مورد استفاده قرار می گیرد.
قطعا آموختن اصول اولیه این حرکت  در رقص آذربایجانی مسیر شما را در این دوره هموار می کند.
حرکتی که وب سایت آرکان دنس در این ویدئو قرار داده شامل،یک سه بخشی می باشد .برای چرخش به جهت راست، پای راست ، و برای چرخش درجا به چپ،پای چپ را به پهلو قرار می دهیم.در بخش اول  برای چرخش به چپ، پای راست را کنار پای چپ قرار داده و ارتفاع پنجه بلند می گیریم.در بخش دوم پاها را مانند شاخه درخت به هم تکیه داده و درجا حدود ۱۸۰ درجه می چرخیم و نهایتا در بخش سوم حرکت، بدون تکان دادن پای راست، پای چپ چرخانده و کف  هردو پا را روی زمین قرار می هیم.دست های شما در چرخش دست ابتدا باز و بلافاصله که به پشت برگشتید،دست ها از مچ به هم چسبیده و مقابل قفسه سینه قرار می گیرد .و نهایتا پس از چرخش کامل و قرار گرفتن بدن در رخ،دست ها باز می شود.

هر چه دست ها و پاها صاف تر و منظم تر انجام شود بیشتر مورد توجه مخاطبین و علاقمندان رقص آذربایجانی قرار میگیرد. 

 

.

 

 

 

 

 

ویدیوهای مشابه

پشتیبانی
سفارشات
خرید دوره
اینستاگرام
کلاس حضوری