جلسه نوزدهم  دوره مقدماتی

حرکت سیزدهم  رقص آذربایجانی

در این ویدئو از دوره مقدماتی آموزش رقص آذربایجانی، به معرفی  حرکت سیزدهم از تنظیم و طراحی جان جان می پردازیم.
با ما در وب سایت آرکان دنس همراه باشید تا به صورت عملی و صحیح این حرکت جذاب ترکی را مورد بررسی قرار دهیم.
ما در این ویدئو آموزشی به طور موشکافانه  به بررسی  این حرکت از رقص آذری می پردازیم که نیازمند نرمی و انعطاف بدنی است.هر چه این حرکت رقص لزگی با نرمی و انعطاف اجرا شود،نمایش جذاب تری خواهد داشت.
حرکاتی که وب سایت آرکان دنس در این ویدئو قرار داده شامل، یک حرکت سه بخشی است که به صورت ساکن اجرا می شود.در بخش اول حرکت به حالت ساکن پاشنه پا راست  را به زمین زده و سپس تمام کف پا به زمین برخورد می کند در بخش دوم سینه ی پا چپ به زمین برخورد کرده و در بخش سوم سینه پای راست زمین را لمس میکند.این حرکت به صورت چرخش در جا انجام می شود.یکی از دست ها مقابل قفسه ی سینه، و دست مخالف در گودی کمر قرار می گیرد .اگر به سمت راست چرخش ساکن داشتیم دست راست جلو قفسه سینه قرار میگیرد و بالعکس.

امیدواریم با یادگیری  این ویدئوهای آموزشی بتوانید اجرای بدون نقصی در مراسمات رقص خود داشته باشید.

ویدیوهای مشابه

پشتیبانی
سفارشات
خرید دوره
اینستاگرام
کلاس حضوری