جلسه نهم  دوره مقدماتی

حرکت ششم، دوره ی مقدماتی رقص آذربایجانی

در این ویدئو از دوره مقدماتی آموزش رقص آذربایجانی، به معرفی یکی از مهیج ترین حرکات رقص آذری می پردازیم.
وب سایت آرکان دنس در نظر دارد تا به صورت عملی و صحیح این حرکت رقص ترکی از تنظیم جان جان را مورد بررسی قرار دهد.
قطعا آموختن اصول اولیه این حرکت رقص آذربایجانی به زیبایی رقص آذری شما کمک شایان می کند.
حرکتی که وب سایت آرکان دنس در این ویدئو قرار داده شامل یک حرکت شش بخشی است.ابتدا روی پنجه ارتفاع بلند ایستاده و  در سه بخش به سمت راست حرکت کرده .در بخش چهارم پای چپ را به صورت پوینت به سمت راست و مقابل پای راست هدایت کرده.در بخش پنجم  پای چپ را به عقب کشیده رو زمین گذاشته و پای راست در مقابل  زانو جمع کرده و در بخش ششم دوباره پای چپ را باز و پای راست را روی زمین ستون می کنیم. دست ها در این حرکت رقص آذری به صورت است که در چهار بخش اول دست به پهلو باز می شود .در بخش  پنجم به جهتی که حرکت می کنیم، دستش  را جمع و دوباره در بخش ششم دست  به پهلو باز می شود است .

در این  حرکت رقص آذربایجانی هر چه دست ها و پاها منعطف تر  انجام شود بیشتر مورد توجه مخاطبین و علاقمندان رقص آذربایجانی قرار میگیرد.

ویدیوهای مشابه

پشتیبانی
سفارشات
خرید دوره
اینستاگرام
کلاس حضوری