جلسه ششم دوره پیشرفته

حرکت چهارم دوره ی پیشرفته رقص آذربایجانی

در این ویدئو از دوره پیشرفته آموزش رقص آذربایجانی، به معرفی یکی از با چالش ترین حرکات رقص آذری می پردازیم.
مجموعه رقص آرکان دنس در نظر دارد تا به صورت عملی و صحیح این حرکت از رقص آذری  را مورد بررسی قرار دهد.
ما در این ویدئو آموزشی به طور جامع به بررسی حرکت چهارم از طراحی خزریم می پردازیم .قطعا آموختن اصول اولیه این حرکت که چرخش درجا دارد، به رقص آذربایجانی و اجرای شما زیبایی منحصر به فردی می بخشد.
حرکتی که وب سایت آرکان دنس در این ویدئو قرار داده شامل یک حرکت چهار  بخشی است.ابتدا کف پاهای خود کامل رو زمین قرار دهید. وضعیت صفر حرکت در سه رخ چپ یا راست می باشد.ابتدا پاهای راست خود رابه صورت پوینت در سه رخ چپ نگه دارید.در بخش اول حرکت،پاها راست خود را به زیر پای چپ  به صورت ستون گذاشته و پنج ناخن  پای چپ رااز پشت به زمین می چسبانیم و در خلاف جهت عقربه های ساعت بدن خود را کامل به پشت میچرخانیم . در بخش دوم حرکت پای چپی که روی ناخن قرار داشت را به صورت پوینت باز میکنیم.سپس در بخش سوم و چهارم دو بار پاها رو به جهت جلو و عقب با مکث جابجا می کنیم. نکته قابل توجه در این حرکت جابجایی بدن به میزان ۲۷۰ درجه می باشد،که از سه رخ چپ به سه رخ راست می رویم. این حرکت را بلافاصله بعد از دو تکسیله ، چهار بار  تکرار می کنیم. . دست راست روی پس سر و دست چپ روی پهلو می باشد و در بخش دو سه و چهار،دست ها به پهلو باز می باشد.این حرکت جزء حرکات سریع در رقص لزگی آذربایجانی محسوب می شود.و باید کاملا ساکن انجام شود.

در هنر رقص آذربایجانی هر چه دست ها و پاها صاف تر و منظم تر انجام شود بیشتر مورد توجه مخاطبین و علاقمندان رقص آذربایجانی قرار میگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

ویدیوهای مشابه

پشتیبانی
سفارشات
خرید دوره
اینستاگرام
کلاس حضوری