جلسه ششم دوره مقدماتی

حرکت چهارم دوره ی مقدماتی رقص آذربایجانی

در این ویدئو از دوره مقدماتی آموزش رقص آذربایجانی، به معرفی حرکت چهارم دوره رقص آذری از تنظیم جان جان می پردازیم.
ما در وب سایت آرکان دنس در نظر داریم تا به صورت عملی و صحیح حرکت چهارم رقص ترکی آذربایجانی را مورد بررسی قرار دهیم.
در این ویدئو آموزشی به طور نکته به نکته،  به بررسی این حرکت جذاب از رقص ترکی می پردازیم که قطعا آموختن این حرکت رقص آذربایجانی اعتماد به نفس فوق العاده ای به شما و رقص شما می دهد.

حرکاتی که وب سایت آرکان دنس در این ویدئو قرار داده شامل، یک حرکت چهار بخشی است .ابتدا روی پنجه ارتفاع بلند ایستاده و سه بار پای خود را از مچ خم کرده و به زمین زده و در بخش چهارم پاهای خود را از زانو به پشت پرتاب می کنیم.نکته بسیار مهم پوینت بودن در بخش چهارم این حرکت  ترکی می باشد.دستای خود را باز کرده با زاویه ۴۵ و ۱۳۵ درجه قرار دهید  .نگاه های شما در این حرکت رقص آذربایجانی به صورت مستقیم است.شایان به ذکراست این حرکت آذربایجانی بالاترین ارتفاع پنجه پا را می طلبد و بین هنرجویان رقص  جزء حرکات جذاب محسوب می شود.

 

 

 

 

 

ویدیوهای مشابه

پشتیبانی
سفارشات
خرید دوره
اینستاگرام
کلاس حضوری