جلسه سی و یکم دوره پیشرفته

حرکت دهم دوره ی پیشرفته رقص آذربایجانی طراحی رستمی

در این ویدئو از دوره پیشرفته آموزش رقص آذربایجانی، به معرفی یکی از حرکات جذاب رقص آذری می پردازیم.
مجموعه رقص آرکان دنس در نظر دارد تا به صورت عملی و صحیح این حرکت از رقص آذری  را مورد بررسی قرار دهد.
ما در این ویدئو آموزشی به طور جامع به بررسی حرکت دهم تنظیم رستمی که چهار بخش از یک حرکت نوزده بخشی می باشد.می پردازیم.

 حرکتی که وب سایت آرکان دنس در این ویدئو قرار داده شامل یک حرکت چهار بخشی است.ابتدا کف پاهای خود کامل رو زمین قرار دهید. در بخش اول حرکت پای راست خود به کناره زانوی پای چپ می چسبانیم و پای چپ را ستون می کنیم. در بخش دوم ،باید پای راست به وضعیت پوینت بازگردانده و پای چپ را ستون کنید. دربخش سوم و چهارم حرکت دو بار پای چپ را پشت سر هم به جلو پرتاب میکنم .وضعیت پای چپ پوینت می باشد. در هر چهار بخش این حرکت رقص لزگی، دست ها به پهلو باز می باشد.نگاه شما  در این حرکت جذاب رقص  به سمت مستقیم است در هنر رقص آذربایجانی هر چه دست ها و پاها صاف تر و منظم تر انجام شود بیشتر مورد توجه مخاطبین و علاقمندان رقص آذربایجانی قرار میگیرد.

ویدیوهای مشابه

پشتیبانی
سفارشات
خرید دوره
اینستاگرام
کلاس حضوری