جلسه سی و پنجم دوره مقدماتی

حرکت ششم دوره ی مقدماتی رقص آذربایجانی

در این ویدئو از دوره مقدماتی آموزش رقص آذربایجانی، به معرفی یکی از مهم ترین  حرکات رقص آذری می پردازیم.
مجموعه رقص آرکان دنس در نظر دارد تا به صورت جامع و کامل این حرکت از رقص ترکی  را مورد بررسی قرار دهد.
ما در این ویدئو آموزشی به طور جامع به بررسی حرکت ششم از تنظیم آهنگ جان جان می پردازیم .قطعا آموختن اصول اولیه این حرکت مهم و شکیل به زیبایی رقص شما کمک شایانی می کند.

حرکتی که وب سایت آرکان دنس در این ویدئو قرار داده شامل یک حرکت چهار بخشی است .ابتدا پاهای خود را در یک راستا قرار داده و پنجه ارتفاع بلند بگیرید.سپس راستای پا را به سمت سه رخ راست قرار دهید با سه حرکت به جهت راست حرکت کنید .در بخش چهارم پای چپ را به صورت ضربدر جلوی پای راست قرار دهید.جهت قرارگیری پای چپ، به سمت سه رخ چپ می باشد.وضعیت دست ها در این حرکت رقص ملی به این صورت است که وقتی به سمت راست حرکت می کنید، هر دو دست را از مچ به هم متصل کرده و در مقابل قفسه سینه قرار می دهیم و به جهت مستقیم نگاه می کنیم.سپس در بخش چهارم حرکت ، دست راست را از بالاجمع کرده و دست چپ را از پایین باز می کنید و نگاه به سمت چپ می رود. این حرکت را به صورت قرینه تکرار می کنیم .

در هنر رقص آذربایجانی هر چه دست ها و پاها صاف تر و منظم تر انجام شود بیشتر مورد توجه مخاطبین و علاقمندان رقص آذربایجانی قرار میگیرد.

 ذ

ویدیوهای مشابه

پشتیبانی
سفارشات
خرید دوره
اینستاگرام
کلاس حضوری