جلسه سی و پنجم دوره پیشرفته

حرکت چهار دهم دوره ی پیشرفته رقص آذربایجانی طراحی رستمی

در این ویدئو از دوره پیشرفته آموزش رقص آذربایجانی، به معرفی یکی از زیباترین حرکات رقص آذری می پردازیم.

مجموعه رقص آرکان دنس در نظر دارد تا به صورت عملی و صحیح این حرکت از رقص آذربایجانی  را مورد بررسی قرار دهد.

ما در این ویدئو آموزشی به طور جامع به بررسی حرکت چهار دهم  از طراحی و تنظیم رستمی می پردازیم .قطعا آموختن اصول اولیه این حرکت مهم  به

رقص آذربایجانی و اجرای شما زیبایی منحصر به فردی می بخشد.
حرکتی که وب سایت آرکان دنس در این ویدئو قرار داده شامل یک حرکت پنج بخشی است. در بخش اول و دوم  حرکت، پای چپ خود را با وضعیت پوینت بدون این که لگنتان جابجا شود  به سمت سه رخ راست ، پرتاب می کنیم.در در سه بخش انتهایی حرکت، قازما یا همان اتولمه را اجرا می کنیم.اجرا این قازما بدین صورت است که بدون اینکه از زمین جدا شود سه بار پاهای خود را سر می دهیم .نکته قابل توجه در حرکت قازما ثبات در بالاتنه شماست.نکته قابل توجه در حرکت قازما، جابجایی پا از سه رخ چپ  به سه رخ راست  با سه حرکت می باشد. در بخش اول و دوم حرکت دست چپ باز و دست راست روی زیر بغل قرار می گیرد.در سه بخش انتهایی حرکت، هر دو دست باز شده و نگاه به سمت  مستقیم صورت میگیرد .و بالعکس.
در این حرکت از رقص آذربایجانی،پرش کوتاه یا لی، روی پا مخالف بسیار حائز اهمیت می باشددر هنر رقص آذربایجانی هر چه دست ها و پاها صاف تر و منظم تر انجام شود بیشتر مورد توجه مخاطبین و علاقمندان رقص آذربایجانی قرار میگیرد.

ویدیوهای مشابه

پشتیبانی
سفارشات
خرید دوره
اینستاگرام
کلاس حضوری