جلسه سی و ششم دوره مقدماتی

حرکت هفتم، دوره ی مقدماتی رقص آذربایجانی ملی

در این ویدئو از دوره مقدماتی آموزش رقص آذربایجانی، به معرفی یکی از مهم ترین و جذاب ترین حرکات رقص آذری می پردازیم.
مجموعه رقص آرکان دنس در نظر دارد تا به صورت نکته به نکته و دقیق این حرکت رقص ترکی را مورد بررسی قرار دهد.
ما در این ویدئو آموزشی به طور جامع به بررسی حرکت هفتم از رقص ملی می پردازیم .قطعا آموختن نکات اولیه این حرکت رقص آذربایجانی به زیبایی رقص آذری شما کمک شایان می کند.
حرکتی که مجموعه آرکان دنس در این ویدئو قرار داده شامل یک حرکت سه بخشی است.این حرکت به چاخماق مشهور است .در بخش اول حرکت پای راست خود را با وضعیت پوینت جمع کرده و از بالا  به سمت پایین سینه پا را به زمین  میزنیم.در بخش دوم پا را به صورت پوینت به سمت جلو باز می کنیم . در بخش سوم حرکت، پای جلو و عقب را جابجا می کنیم و حرکت را چهار بار تکرار میکنیم.در هر سه بخش این  حرکت، دست راست را روی پس سر قرار داده و دست چپ را به سمت جلو کاملا صاف باز می کنیم و نگاه به سمت  مستقیم صورت میگیرد .بعد ازیکبار اجرای کامل حرکت، پاها و دست ها کامل قرینه تغییر میکند.داشتن لی یا پرش جزیی در بخش اول حرکت از ملزومات است.هنر هنر رقص آذربایجانی هر چه دست ها و پاها صاف تر و منظم تر انجام شود بیشتر مورد توجه مخاطبین و علاقمندان رقص آذربایجانی قرار میگیرد

ویدیوهای مشابه

پشتیبانی
سفارشات
خرید دوره
اینستاگرام
کلاس حضوری