جلسه سی و ششم دوره پیشرفته

حرکت پانزدهم دوره ی پیشرفته رقص آذربایجانی طراحی رستمی

در این ویدئو از دوره پیشرفته آموزش رقص آذربایجانی، به معرفی یکی از پرکاربردترین حرکات رقص آذری می پردازیم.
با ما در وب سایت آرکان دنس همراه باشید تا به صورت اختصاصی این حرکت از طراحی رستمی را مورد بررسی قرار دهیم.
ما در این ویدئو آموزشی به طور کامل به بررسی حرکتی از رقص آذری می پردازیم که بیشتر به صورت چرخش  در جا  اجرا  میکنیم.قطعا آموختن اصول اولیه رقص آذربایجانی مسیر شما را در این دوره هموار میکند.
حرکاتی که وب سایت آرکان دنس در این ویدئو قرار داده شامل، یه حرکت تک بخشی می شود.ابتدا در وضعیت پنجه ارتفاع بلند می ایستیم.پای چپ را به سمت بغل پا جمع کرده و با وضعیت فلکس به  نقطه ای حدفاصل دو پا هدایت میکنیم.پاها رو به هم تکیه داده و به میزان جزیی می چرخیم.به یاد داشته باشید که تا جای ممکن پایی که جلو می رود به بدن نزدیک باشد.. برای انجام حرکت دست صحیح،باید محوری در پایین بدن متصور شد و از آن محور خارج نشوید.اگر به سمت چپ می روید ، دست ها ازجهت راست به  چپ حرکت می کند.  امیدواریم با یادگیری  این ویدئوهای آموزشی سهم خود را در گسترش و زنده نگه داشتن فرهنگ غنی و کهن آذربایجان ایفا کرده باشید.
 

ویدیوهای مشابه

پشتیبانی
سفارشات
خرید دوره
اینستاگرام
کلاس حضوری