جلسه سیزدهم دوره پیشرفته

زنجیره چهارم در دوره ی پیشرفته ی رقص آذربایجانی طراحی خزریم

در این ویدئو از دوره پیشرفته آموزش رقص آذربایجانی،به ساختن زنجیره یا همان متصل کردن حرکت ابتدایی طراحی رقص خزریم می پردازیم.
وب سایت آرکان دنس مفتخر است برای اولین بار در دوره های آموزشی علاوه برآموزش حرکات رقص به صورت جداگانه،  نحوه ی  به هم وصل کردن و ساختن یک زنجیره رقص را به شما آموزش دهد تا به صورت عملی و صحیح این اتصال حرکت  ترکی را آموزش ببینید.
ما در این ویدئو آموزشی به طور کامل و جامع به بررسی حرکات جدیدی که در  تنظیم خزریم آموزش دیده اید پرداخته و این حرکات را زنجیر وار بهم وصل می کنیم. حرکاتی که وب سایت آرکان دنس در این ویدئو قرار داده شامل، یک حرکت سه بخشی و یک حرکت چهار بخشی  است که با حرکت به جلو و برگشت به عقب همراه است.حرکت اول دو بار تکرار می شود و حرکت دوم یک بار و ترکیب حرکت را چهار بار پشت سر هم تکرار می کنیم. امیدواریم با یادگیری  این زنجیره ی زیبا که وب سایت آرکان دنس برای شما در نظر گرفته.بهترین و شاد ترین لحظات را در حین اجرای رقص تجربه کنید .با آرزوی بهترین ها

 

ویدیوهای مشابه

پشتیبانی
سفارشات
خرید دوره
اینستاگرام
کلاس حضوری