جلسه سوم دوره مقدماتی

حرکت اول، دوره ی مقدماتی رقص آذربایجانی

در این ویدئو از دوره مقدماتی آموزش رقص آذربایجانی، به معرفی اولین و ساده ترین حرکت رقص آذری می پردازیم.
وب سایت آرکان دنس در نظر دارد تا به صورت عملی و صحیح اولین حرکت رقص ترکی را مورد بررسی قرار دهد.
ما در این ویدئو آموزشی به طور جامع به بررسی حرکت اول از تنظیم آهنگ جان جان می پردازیم .قطعا آموختن اصول اولیه این حرکت رقص آذربایجانی به زیبایی رقص آذری شما کمک شایان می کند.
حرکتی که وب سایت آرکان دنس در این ویدئو قرار داده شامل یک حرکت چهار بخشی است .ابتدا روی پنجه ارتفاع بلند ایستاده و سه بار پای خود را از مچ خم کرده و به زمین زده و در بخش چهارم پاهای خود را از لگن پا به سمت جلو هدایت میکنیم.دستهارا به صورت  کامل به سمت پهلوهای خود بازکرده، نکته مهم خم کردن دست ها از مچ دست  به صورت  90 درجه است .نگاه های شما در این حرکت رقص آذربایجانی به صورت مستقیم است.

در هنر رقص آذربایجانی هر چه دست ها و پاها صاف تر و منظم تر انجام شود بیشتر مورد توجه مخاطبین و علاقمندان رقص آذربایجانی قرار میگیرد.

 

 

ویدیوهای مشابه

پشتیبانی
سفارشات
خرید دوره
اینستاگرام
کلاس حضوری