جلسه دوم دوره مقدماتی

نحوه ی صحیح ایستادن در اجرای رقص آذربایجانی

در این ویدیو ی آموزش تخصصی رقص آذربایجانی به معرفی نحوه ی صحیح ایستادن برای اجرای رقص آذری می پردازیم.

با مجموعه رقص آذربایجانی آرکان دنس همراه باشید تا به صورت اختصاصی ژست ایستادن در رقص ترکی را مورد بررسی  قرار دهیم.

در این ویدیو آموزشی به طور صحیح  و کامل  به نحوه ی قرارگیری دست ها و پاها برای شروع و اجرای رقص آذربایجانی آشنا می شویم.

حرکتی که گروه رقص آرکان دنس برای شما در نظر گرفته شامل یک حرکت هشت بخشی است که ابتدا  پای راست را به سمت سه رخ راست،  و پای چپ را به سمت سه رخ چپ قرار می دهیم.سپس هر دو دست روی ران پا قرار داده و پس از شمارش چهار حرکت دست ها را جلوی قفسه سینه قرار داده و در انتها دست هارا باز کره و می ایستیم.

به یاد داشته باشید در هنر رقص آذربایجانی نظم و ایستادن صحیح و شکیل در نمایش زیبایی های این هنر به شما کمک میکند

ویدیوهای مشابه

پشتیبانی
سفارشات
خرید دوره
اینستاگرام
کلاس حضوری