جلسه دوازدهم دوره پیشرفته

حرکت هشتم  دوره ی پیشرفته رقص آذربایجانی طراحی خزریم

در این ویدئو از دوره پیشرفته آموزش رقص آذربایجانی، به معرفی حرکت هشتم از طراحی خزریم می پردازیم.
با ما در وب سایت آرکان دنس همراه باشید تا به صورت عملی و صحیح این حرکت جذاب ترکی را مورد بررسی قرار دهیم.
ما در این ویدئو آموزشی به طور موشکافانه  به بررسی  این حرکت از رقص آذری می پردازیم که نیازمند نرمی و انعطاف بدنی است.هر چه این حرکت رقص لزگی با نرمی و انعطاف اجرا شود،نمایش جذاب تری خواهد داشت.
حرکاتی که وب سایت آرکان دنس در این ویدئو قرار داده شامل، یک حرکت چهار بخشی است که با حرکت به جلو و برگشت به عقب همراه است.در بخش اول حرکت ،قسمت راست کف پا را به صورت مورب به جلو آورده و به زمین می چسبانیم.در بخش دوم،روی ناخن های  پای چپ را به پشت پای راست می چسبانیم .در بخش سوم و چهارم، با دو حرکت به عقب می آییم .در بخش اول حرکت جفت دست ها در ناحیه قفسه ی سینه ،به صورتی که کف دست به سمت بالاست، به جلو حرکت می کند.در بخش دوم،دست ها به پهلو (کف دست به بالا)می رود.در بخش سوم و چهارم حرکت دست ها باز می ماند و دست ها از مچ خم و زاویه ۹۰ درجه می گیرند.

امیدواریم با یادگیری  این ویدئوهای آموزشی بتوانید اجرای بدون نقصی در مراسمات رقص خود داشته باشید. 

 

 

 

 

ویدیوهای مشابه

پشتیبانی
سفارشات
خرید دوره
اینستاگرام
کلاس حضوری