جلسه دوازدهم  دوره مقدماتی

حرکت هشتم دوره ی مقدماتی رقص آدربایجانی

در این ویدئو از دوره مقدماتی آموزش رقص آذربایجانی، به معرفی یکی از مهم ترین  حرکات رقص آذری می پردازیم.
مجموعه رقص آرکان دنس در نظر دارد تا به صورت عملی و صحیح این حرکت از رقص آذری  را مورد بررسی قرار دهد.
ما در این ویدئو آموزشی به طور جامع به بررسی حرکت هشتم از تنظیم آهنگ جان جان می پردازیم .قطعا آموختن اصول اولیه این حرکت مهم که به اتولمه یا قازما شهرت دارد، به رقص آذربایجانی و اجرای شما زیبایی منحصر به فردی می بخشد.
حرکتی که وب سایت آرکان دنس در این ویدئو قرار داده شامل یک حرکت پنج بخشی است .ابتدا کف پاهای خود کامل رو زمین قرار دهید.سه بار پاهای خود را روی زمین سر داده بدون اینکه کف پای خود را از زمین بلند کنید .دربخش چهارم حرکت پاهای خود را جمع کرده با روی ناخن یه ضربه به زمین زده سپس پای خود را به صورت پوینت و صاف به جلو پرتاب کنید.شایان به ذکر است دست های شما در این حرکت به صورت صاف به پهلو قرار میگیرد و در بخش چهارم حرکت،  موافق با پایی که جمع میشود دست نیز جمع می شود و در پس سر قرار میگیرد .نگاه شما در این حرکت رقص آذربایجانی فقط  به صورت مسقیم است.

در هنر رقص آذربایجانی هر چه دست ها و پاها صاف تر و منظم تر انجام شود بیشتر مورد توجه مخاطبین و علاقمندان رقص آذربایجانی قرار میگیرد.

 

 

 

 

ویدیوهای مشابه

پشتیبانی
سفارشات
خرید دوره
اینستاگرام
کلاس حضوری