جلسه بیستم و چهارم دوره مقدماتی

حرکت هفدهم دوره ی مقدماتی رقص آذربایجانی

در این ویدئو از دوره مقدماتی آموزش رقص آذربایجانی، به معرفی یکی از جذاب ترین  حرکات رقص آذری می پردازیم.
مجموعه رقص آرکان دنس در نظر دارد تا به صورت عملی و صحیح این حرکت از رقص آذری  را مورد بررسی قرار دهد.
ما در این ویدئو آموزشی به طور جامع به بررسی حرکت هفدهم از تنظیم آهنگ جان جان می پردازیم .قطعا آموختن اصول اولیه این حرکت مهم که به اتولمه یا قازما شهرت دارد، به رقص آذربایجانی و اجرای شما زیبایی منحصر به فردی می بخشد.
حرکتی که وب سایت آرکان دنس در این ویدئو قرار داده شامل یک حرکت پنج بخشی است .ابتدا کف پاهای خود کامل رو زمین قرار دهید.سه بار پاهای خود را روی زمین سر داده بدون اینکه کف پای خود را از زمین بلند کنید .نکته مهم در این حرکت جابجایی از سه رخ یا ۴۵ درجه چپ به سه رخ یا ۴۵ درجه راست می باشد.ضمنا در بخش سوم حرکت باید پاهای شما به صورت فلکس قرار گیرد، و پاشنه پا روی زمین قفل می شود.در بخش چهارم پای خود را جمع کرده سپس در بخش پنجم پاهای خود را در باز کرده و در وضعیت فلکس قرار می دهیم. شایان به ذکر است دست های شما در سه بخش ابتدایی به صورت صاف به پهلو قرار می گیرد و دربخش چهارم و پنجم این حرکت رقص آذری در وضعیت پس سر و گودی کمر قرار می گیرد.نگاه شما نیز فقط به سمت مستقیم است.در هنر رقص آذربایجانی هر چه دست ها و پاها صاف تر و منظم تر انجام شود بیشتر مورد توجه مخاطبین و علاقمندان رقص آذربایجانی قرار میگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویدیوهای مشابه

پشتیبانی
سفارشات
خرید دوره
اینستاگرام
کلاس حضوری