جلسه بیستم و پنجم دوره مقدماتی

حرکت هجدهم دوره ی مقدماتی رقص آذربایجانی

در این ویدئو از دوره مقدماتی آموزش رقص آذربایجانی، به معرفی یکی از جذاب ترین و مشهور ترین حرکات رقص آذری می پردازیم.
مجموعه رقص آرکان دنس در نظر دارد تا به صورت عملی و صحیح این حرکت از رقص آذری  را مورد بررسی قرار دهد.
ما در این ویدئو آموزشی به طور جامع به بررسی حرکت هجدهم از تنظیم آهنگ جان جان می پردازیم .قطعا آموختن اصول اولیه این حرکت مهم که به اتولمه یا قازما شهرت دارد، به رقص آذربایجانی و اجرای شما زیبایی منحصر به فردی می بخشد.
حرکتی که وب سایت آرکان دنس در این ویدئو قرار داده شامل یک حرکت پنج بخشی است .ابتدا کف پاهای خود کامل رو زمین قرار دهید.سه بار پاهای خود را روی زمین سر داده بدون اینکه کف پای خود را از زمین بلند کنید.نکته مهم در این حرکت جابجایی از سه رخ یا ۴۵ درجه چپ به سه رخ یا ۴۵ درجه راست می باشد.ضمنا در بخش سوم حرکت باید پاهای شما به صورت پوینت قرار گیرد.در بخش چهارم پای خود را جمع کرده و قوزک پا را به کناره ران پا چسبانده و جمع می کنیم. سپس در بخش پنجم پاهای خود را در باز کرده و در وضعیت پوینت قرار می دهیم. شایان به ذکر است دست های شما در سه بخش ابتدایی به صورت صاف به پهلو قرار می گیرد و دربخش چهارم دست مخالف روی پس سر و در بخش پنجم دست ها باز می شود.نگاه شما در سه بخش ابتدایی  به سمت مستقیم است و در بخش چهارم موافق با پایی که جمع می شود نگاه نیز با آن سمت معطوف می شود.در هنر رقص آذربایجانی هر چه دست ها و پاها صاف تر و منظم تر انجام شود بیشتر مورد توجه مخاطبین و علاقمندان رقص آذربایجانی قرار میگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویدیوهای مشابه

پشتیبانی
سفارشات
خرید دوره
اینستاگرام
کلاس حضوری