جلسه بیستم و هشتم دوره پیشرفته

حرکت هشتم دوره ی پیشرفته رقص آذربایجانی طراحی رستمی

در این ویدئو از دوره پیشرفته آموزش رقص آذربایجانی، به معرفی یکی از مهم ترین حرکات رقص آذری می پردازیم.
مجموعه رقص آرکان دنس در نظر دارد تا به صورت جامع و کامل این حرکت از رقص ترکی را مورد بررسی قرار دهد.
ما در این ویدئو آموزشی به طور جامع به بررسی حرکت هشتم از طراحی رستمی می پردازیم .قطعا آموختن اصول اولیه این حرکت مهم و شکیل به زیبایی رقص شما کمک شایانی می کند.

حرکتی که وب سایت آرکان دنس در این ویدئو قرار داده شامل یک حرکت ترکیبی چهار بخشی به همراه تک سیله  است .ابتدا پاهای خود را در یک راستا قرار داده و پنجه ارتفاع بلند بگیرید.سپس راستای پا را به سمت سه رخ چپ قرار دهید با سه حرکت به جهت چپ در محیط دایره،حرکت کنید .در بخش چهارم کف پای راست را مقابل پای چپ و به صورت اریب قرار داده و ستون کرده و زانو چپ را به زانوی پای راست پشت به پشت متصل کنید و نشست داشته باشید. بعد از این حرکت بلافاصله دو تکسیله را اجرا کرده و دو بار حرکت کامل را تکرار می کنیم.وضعیت دست ها در این حرکت رقص به این صورت است که وقتی به سمت چپ حرکت می کنید، دست چپ را کامل باز می کنید دست راست را در مقابل قفسه سینه قرار می دهیم و به سمت چپ نگاه می کنیم.سپس در بخش چهارم دست راست  را از مقابل قفسه سینه  و دست چپ  را در گودی کمر قرار دهید و نگاه به سمت راست می رود. در هنر رقص آذربایجانی، این حرکت جزء مهم ترین حرکات محسوب می شود.هر چه دست ها و پاها صاف تر و منظم تر انجام شود بیشتر مورد توجه مخاطبین و علاقمندان رقص آذربایجانی قرار میگیرد.

 

ویدیوهای مشابه

پشتیبانی
سفارشات
خرید دوره
اینستاگرام
کلاس حضوری