جلسه بیستم و سوم دوره مقدماتی

حرکت شانزدهم دوره ی مقدماتی رقص آذربایجانی

در این ویدئو از دوره مقدماتی آموزش رقص آذربایجانی، به معرفی یکی از مهم ترین  حرکات رقص آذری می پردازیم.
مجموعه رقص آرکان دنس در نظر دارد تا به صورت عملی و صحیح این حرکت از رقص آذری  را مورد بررسی قرار دهد.
ما در این ویدئو آموزشی به طور جامع به بررسی حرکت شانزدهم از تنظیم آهنگ جان جان می پردازیم .قطعا آموختن اصول اولیه این حرکت مهم که به اتولمه یا قازما شهرت دارد، به رقص آذربایجانی و اجرای شما زیبایی منحصر به فردی می بخشد.
حرکتی که وب سایت آرکان دنس در این ویدئو قرار داده شامل یک حرکت سه  بخشی است .ابتدا کف پاهای خود کامل رو زمین قرار دهید.سه بار پاهای خود را روی زمین سر داده بدون اینکه کف پای خود را از زمین بلند کنید .نکته مهم در این حرکت جابجایی از سه رخ یا ۴۵ درجه چپ به سه رخ یا ۴۵ درجه راست می باشد.ضمنا در بخش سوم حرکت باید پاهای شما به صورت فلکس قرار گیرد، و پاشنه پا روی زمین قفل می شود. و این حرکت راچهار بار  تکرار می کنیم. .وضعیت شایان به ذکر است دست های شما در این حرکت به صورت صاف به پهلو قرار می گیرد و در بخش سوم حرکت،  مخالف با پایی که روی پاشنه قرار می گیرد،دست نیز جمع می شود و در پس سر قرار میگیرد .این حرکت جزء حرکات سریع در رقص لزگی آذربایجانی محسوب می شود.

در هنر رقص آذربایجانی هر چه دست ها و پاها صاف تر و منظم تر انجام شود بیشتر مورد توجه مخاطبین و علاقمندان رقص آذربایجانی قرار میگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

ویدیوهای مشابه

پشتیبانی
سفارشات
خرید دوره
اینستاگرام
کلاس حضوری