جلسه بیستم و دوم دوره پیشرفته

زنجیره اول در دوره ی پیشرفته ی رقص آذربایجانی طراحی رستمی

در این ویدئو از دوره پیشرفته آموزش رقص آذربایجانی،به ساختن زنجیره یا همان متصل کردن  ژست ایتادن و سه حرکت ابتدایی طراحی رقص رستمی  می پردازیم.
وب سایت آرکان دنس مفتخر است برای اولین بار در دوره های آموزشی علاوه برآموزش حرکات رقص به صورت جداگانه،  نحوه ی  به هم وصل کردن و ساختن یک زنجیره رقص را به شما آموزش دهد تا به صورت عملی و صحیح این اتصال حرکت  ترکی را آموزش ببینید.
ما در این ویدئو آموزشی به طور کامل و جامع به بررسی حرکات جدیدی که در  تنظیم خزریم آموزش دیده اید پرداخته و این حرکات را زنجیر وار بهم وصل می کنیم. حرکاتی که وب سایت آرکان دنس در این ویدئو قرار داده شامل، ژست حرکت پس از آن یک حرکت پنج بخشی که چهار  بار تکرار می شود و یک حرکت پنج پخشی دیگر  که سه بار تکرار شده و نهایت چهار قدم حرکت به عقب می باشد. توجه به نکاتی که باعث ارتباط بهترحرکات به هم می شود می تواند در نمایش رقص شما جلوه ی زیباتری داشته باشد . امیدواریم با یادگیری  این زنجیره ی زیبا که وب سایت آرکان دنس برای شما در نظر گرفته.بهترین و شاد ترین لحظات را در حین اجرای رقص تجربه کنید .با آرزوی بهترین ها

ویدیوهای مشابه

پشتیبانی
سفارشات
خرید دوره
اینستاگرام
کلاس حضوری