جلسه بیستم دوره پیشرفته

حرکت دوم دوره ی پیشرفته رقص آذربایجانی طراحی رستمی

در این ویدئو از دوره پیشرفته آموزش رقص آذربایجانی، به معرفی یکی از جذاب ترین و مشهور ترین حرکات رقص آذری می پردازیم.
مجموعه رقص آرکان دنس در نظر دارد تا به صورت عملی و صحیح این حرکت از رقص آذری  را مورد بررسی قرار دهد.
ما در این ویدئو آموزشی به طور جامع به بررسی حرکت دوم از رقص رستمی می پردازیم .قطعا آموختن اصول اولیه این حرکت مهم که در آن از اتولمه یا قازما استفاده شده دارد، به رقص آذربایجانی و اجرای شما زیبایی منحصر به فردی می بخشد.
حرکتی که وب سایت آرکان دنس در این ویدئو قرار داده شامل یک حرکت پنج بخشی است .ابتدا کف پاهای خود کامل رو زمین قرار دهید.سه بار پاهای خود را روی زمین سر داده بدون اینکه کف پای خود را از زمین بلند کنید.نکته مهم در این حرکت جابجایی از سه رخ یا ۴۵ درجه چپ به سه رخ یا ۴۵ درجه راست می باشد.ضمنا در بخش سوم حرکت باید پاهای شما به صورت پوینت قرار گیرد.در بخش چهارم پای خود را جمع کرده و قوزک پا را به کناره ران پا چسبانده و جمع می کنیم. سپس در بخش پنجم پاهای خود را در باز کرده و در وضعیت پوینت قرار می دهیم. شایان به ذکر است  برای اجرای حرکت دست ،ابتدا بدن در حالت سه رخ چپ قرار میگیرد و دست ها در بخش اول، از پایین جمع شده و در مقابل قفسه ی سینه(مچ دست ها بهم می چسبد) قرار می گیرد. در بخش دوم و سوم حرکت تغییر وضعیت دست نداریم .در بخش چهارم ، دست ها از پایین باز می شود و دست چپ رو پس سر و دست راست به جهت بالا و پهلو باز می شود و نگاه به سمت دست باز شده است و بخش پنجم نیز ای وضعیت دست را حفظ  می کنیم .در هنر رقص آذربایجانی هر چه دست ها و پاها صاف تر و منظم تر انجام شود بیشتر مورد توجه مخاطبین و علاقمندان رقص آذربایجانی قرار میگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویدیوهای مشابه

پشتیبانی
سفارشات
خرید دوره
اینستاگرام
کلاس حضوری